КОНКУРС

ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА – 8 МАРТ ОБЩИНА ЕЛЕНА И МКБППМН ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА КАРТИЧКА     

РЕГЛАМЕНТ

Възрастови групи:
• 5 и 6-годишни;
• 7 и 8-годишни;
• 9 и 10-годишни.

Участва се с една картичка, без ограничение в използваните техники и материали.

За всяка от възрастовите групи са предвидени предметни награди и грамота за І, ІІ и ІІІ място.

Картичките следва да бъдат придружени с  трите имена и годините на детето.

Срок за предаване – 04.03.2022 г. в Туристически информационен център Елена.

Откриване на изложбата и награждаване – 07.03.2021 г.  17:00 ч. в ТИЦ Елена.