ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ В ГРАД ЕЛЕНА

ЦПЛР и МКБППМН организират работилница за изработване на мартеници в дните 17 и 23 февруари от 16:00 часа в сградата на общностния център. Записване на телефон: 0884573675.

За да бъдат спазени противоепидемичните изисквания, децата ще творят по 5 в група.

Изработените мартеници ще зарадват потребителите на Домашен социален патронаж в община Елена.