КНИГИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

КНИГИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ – ДАРЕНИЕ ЗА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА

Читалищата в община Елена получиха като дарение три фототипни издания на Георги Раковски, оставени в забвение повече от век, както и труда на Иван Тренев, който като историк изследва биографиите на Левски, Ботев, Раковски и други личности от епохата на Възраждането.

Книгите са отпечатани от издателство „Нитон“ по повод 200-годишнината от рождението му, която се чества през изминалата 2021 година. Кампанията за дарението е дело на фондация „Бъдители” съвместно с логистичната фирма „Ойрошпед“.
Първото издание е списание „Българска старина“, което дава дълбоки научни познания за древността на българския език, както и преимуществото му пред всички европейски езици. Втората книга – „Ключ българского язика“, представлява полагане основите на българското езикознание от Георги Раковски.
В третата – „Показалец“, се обяснява българският бит, обичаи, чествания на събития, като годеж, сватба, раждане на човек, кръщене, погребение и други.
Създава се за първи път на Балканите научната дисциплина етнография, въпреки че други балкански държави са имали политическа свобода десетилетия преди България. Раковски е първият, който анализира и съпоставя народната българска култура – духовна, социална и материална – с тази на съседни и далечни страни, чак до Индия.
 „Раковски – 200 години безсмъртие“ е последната книга с автор Иван Тренев, който дава пояснение върху всяка една от творбите на Раковски, неизвестни факти за живота и делото му, свое становище за значението му за българския народ, история и език.  
Сигурно е, че ценните издания ще намерят своето място сред останалите книги в читалищата на община Елена.