ТОМБОЛА ЗА ИЗРЯДНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ

ТОМБОЛА ЗА ИЗРЯДНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ В ОБЩИНА ЕЛЕНА

От 18.01.2022 г. всички данъчно задължени лица могат да заплатят своите данъци и такси за 2022 г. в стая 121 на общинската администрация в Елена. Това може да стане в брой и чрез ПОС терминал, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на Изипей и чрез пощенски запис. Няма промяна в сроковете за плащане, отново на предплатилите за цялата 2022 г. се прави отстъпка в размер на 5%.

За поредна година община Елена финансира томбола с предметни награди за платилите задълженията си до края на месец април. Ще бъдат раздадени предметни награди, като разпределението им ще става чрез жребий.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 1. Право на участие имат граждани и фирми, заплатили в срок до 30.04.2022 г. данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци и/или данък върху моторните превозни средства за 2022 г. и нямат просрочени задължения към община Елена от минали години за местни данъци и такси.
 2. За участие в томболата лицата попълват талон с номер и дата на квитанцията за платените задължения и телефонен номер за връзка.
 3. За лицата, платили данъците в стая 121 талоните се получават на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия.
 4. Платилите чрез Изипей и Български пощи, могат да участват в томболата след получаване на допълнителна информация от посочените по-долу телефони за връзка.
 5. Печелившите талони ще се изтеглят на 13.05.2022 г. в община Елена от комисия, в присъствието на нотариус.
 6. Община Елена осигурява следните награди:
  • LCD телевизор – 1 бр.
  • Фритюрник /Airfryer/ – 1 бр.
  • Кафемашина – 1 бр.
  • Скара/барбекю – 1 бр.
  • Чопър /мини резачка/ – 2 бр.
  • Миксер – 2 бр.
  • Пасатор – 2 бр.
  • Електрическа кана – 3 бр.
  • Тостер – 3 бр.
  • Ютия – 3 бр.
  • Партигрил – 3 бр.
  • Тиган – 3 бр.
 7. Крайният срок за получаване на наградите от данъкоплатците е 30.06.2022 г., след представяне на печеливша квитанция от данъкоплатеца.
 8. Ако спечелилият награда не се яви до крайния срок, тя се връчва на резервен печеливш участник.
 9. В томболата не могат да участват служители на отдел „Местни приходи“ при община Елена.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 06151 6384; 0879101446.