Посещения на „Музей на Възраждането“

Скъпи приятели,

от 21.10.2021 г. във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед № 104/20.10.2021 г. на директора на Музей на Възраждането гр. Елена посещенията в АИК „Даскалоливница“ се провеждат по предварителна заявка на тел.:06151/6129, представяне на зелен сертификат и спазване на въведените противоепидемични мерки.

Посещенията на Музеен обект „родна къща Иларион Макариополски“ се преустановяват за неопределен период от време.