Покана за откриване на картинна галерия

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД ЕЛЕНА,

Официалното откриване на новата картинна галерия в град Елена ще бъде на 3 септември, петък. Тя е уредена във възстановеното от руини изгоряло училище, изградено в рамките на проект на община Елена „КУЛТУРА ВЪВ ВЕЧНОСТТА“, ROBG-423, по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка налага официалната част на събитието да се проведе с минимален брой присъстващи. За всички граждани и гости на града, които желаят на този ден, 3 септември, да посетят и разгледат новата картинна галерия, община Елена организира специален пропускателен режим при спазване на всички действащи противоепидемични мерки.

Посещенията ще се осъществяват на групи до 20 души на всеки кръгъл час от 10.00 ч. до 15.00 ч. Времетраенето на обиколката е до 45 минути, за дезинфекция и проветряване на помещенията са предвидени 15 минути след всяка група.

Гражданите могат да заявят желания час за посещение на адрес pravo@elena.bg или на телефон 0879 62 62 43 в срок до 12:00 ч. на 02.09.2021 г., като в съобщението посочат името си и телефон за връзка за потвърждение от общинската администрация.