НАЕМАНЕ НА ЕКСКУРЗОВОДИ ЗА ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ КЪМ ОБЩИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

По традиция през активния летен туристически сезон община Елена ангажира млади хора, които ще окажат помощ като гидове към Общински туристически информационен център. Тяхната задача ще бъде да покажат пред гостите на града различните туристически обекти и атракции. Ще упътват, посрещат и придружават посетителите, както и ще предоставят информация за местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, културното-историческото наследство, природните забележителности, туристическите маршрути, текущите събития и други.

Туристите ще могат да ползват услугите им безвъзмездно.

Изискванията към кандидатите са следните:
1. Да имат навършени 18 години
2. Да имат добри познания за местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, културното-историческото наследство, природните забележителности, туристическите маршрути, текущите събития и физикогеографските дадености на града и общината.

Необходимите документи за кандидатстване са:
1. Заявление в свободен текст
2. Автобиография (CV, европейски формат)

Притежаването на сертификат за владеене на чужд език се счита за предимство на кандидата.

Документите на кандидатите ще се приемат в периода от 03.06.2021 г. до 09.06.2021 г. в сградата на Общински туристически информационен център с адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 4.

Допуснатите кандидати ще положат тест на 11.06.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Елена (стая 211)

За допълнителна информация, тел. 0879 910 620 или e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
Христо Захариев, директор дирекция ХДИРПС в община Елена
НАЕМАНЕ НА ЕКСКУРЗОВОДИ ЗА ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ КЪМ ОБЩИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР