ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДО МИНИМУМ НА РИСКА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 И ДРУГИ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРЕДАВАНИ ПО ВЪЗДУШНО-КАПКОВ ПЪТ