Екскурзовод в Елена - сезон лято 2019

   За поредна година Община Елена  ангажира допълнително млади хора през активния туристически сезон.  Те ще работят като екскурзоводи към Общинския туристически информационен център. Услугата стартира от 24 юни 2019 г.. От днес екскурзоводите  очакват туристи, гостуващи във възрожденското градче.  Задачата на екскурзоводите е  да посрещат, упътват или придружават туристите при обиколката им из града, както и да предоставят информация за обектите за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, природните забележителности, културно-историческото наследство, туристическите маршрути и еко пътеките, транспортната инфраструктура, културните и спортните събития, чествания, спектакли и празнични прояви.

    Услугата ще улесни както организираните туристи, така и индивидуално пътуващите гости на китния град Елена.

Екскурзовод в Елена - сезон лято 2019