СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

3 март
Честване на Трети март, национален празник на Република България

10:30 часа,
пл. „Христо Ботев“ – Празнична програма
11:30 часа – Включване в националната инициатива „Пробуждане с хоро“

15 март
17:00 часа, зала 101 - Представяне на книгата
„Босоногата кралица“ от Юлия Пискулийска

19:00 часа, НЧ „Напредък-Елена-1863“ –
НЧ „Светлина-1872“ с. Кортен гостува с комедията
„НАШЕНЦИ ОТ НАШЕ СЕЛО“ по разкази на Чудомир

16 март
Тодоровден в село Константин – традиционни конни състезания
9:30 часа – Откриване на площада пред НЧ „Искра-1900“ с. Константин

18 март
18:30 часа, НЧ „Напредък-Елена-1863“ -
„В часа на синята мъгла”, театрална постановка от Нов театър НДК

20 март
16:00 часа, Общностен център –
Детски пролетен празник на ЦПЛР

27 март
18:00 часа, НЧ „Напредък-Елена-1863“ –
Юбилеен концерт 25 години на ТФ „Балканджийче“