ОБЩИНИТЕ ЕЛЕНА И МЕДЖИДИЯ СЪС СЪВМЕСТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

На пресконференция в Елена бяха представени туристически пакети, обединяващи емблематични обекти и събития за община Елена и румънската община Меджидия, които от 2018 година работят по съвместен проект „Култура във…