НАЕМАНЕ НА ЕКСКУРЗОВОДИ ЗА ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ КЪМ ОБЩИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

По традиция през активния летен туристически сезон община Елена ангажира млади хора, които ще окажат помощ като гидове към Общински туристически информационен център. Тяхната задача ще бъде да покажат пред…