ОБЩИНА ЕЛЕНА С БЮДЖЕТ ОТ 16 339 009 ЛВ. И БЕЗ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Община Елена е една от първите в областта с приет бюджет за 2021 година. Парите, които ще харчи общината са в размер на 16 339 009 лв., с 2 511…