ЕДИННИ И СПЛОТЕНИ ЩЕ СЕ СПРАВИМ С ИЗПИТАНИЯТА

Уважаеми съграждани, В навечерието на рождественските и новогодишните празници по традиция се обръщам към Вас с кратка равносметка на отиващата си година и с благопожелания за следващата. Посрещнахме високосната 2020…