Общините – ключов фактор в развитието на електронното управление

КМЕТЪТ ИНЖ. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Е МОДЕРАТОР НА ЕДНА ОТ СЕСИИТЕ НА 21-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Е-УПРАВЛЕНИЕ “Темата за електронното управление е доста стара и претърпя доста развитие в годините. Факт…