ПРОГРАМА ЗА 3 МАРТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10:00 часа площад „Христо Ботев“ гр. Елена • Издигане националното знаме на Република България • Слово на инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена • Молебен за здраве • Поднасяне…