ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА

Кметът инж. Дилян Млъзев представи на общественото обсъждане проекта на бюджета на община Елена за 2020 година , който предстои да бъде гласуван от местния парламент на 30 януари. Публичното…