ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА ПО ПОВОД 142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОЕВЕ КРАЙ ЕЛЕНА