ПРОГРАМА ЗА 3 МАРТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10:00 часа
площад „Христо Ботев“ гр. Елена
• Издигане националното знаме на Република България
• Слово на инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена
• Молебен за здраве
• Поднасяне на венци и цветя
• Празнична програма на ученици от Община Елена
• Включване в националната инициатива „Пробуждане с хоро“

11:30 часа
Мемориален комплекс „Вълчан войвода“ с. Раювци
Традиционно честване на Празника
Организатор: Фондация „Звезди под звездите“
ПРОГРАМА ЗА 3 МАРТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ