Конкурс за мартеница „ПИЖО И ПЕНДА“

                                                                     Ц П Л Р

организира

КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦА
„ПИЖО И ПЕНДА“

МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ С:
• НАЙ-ДЪЛГА ИЛИ НАЙ-ОРИГИНАЛНА МАРТЕНИЦА;
• ПАНО;
• ОБЕМНИ КУКЛИ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
• ДЕЦА ДО 14 Г.;
• ПРАВО НА ГРУПОВА ИЗРАБОТКА ЗА ДЕЦА ДО 10 Г.;
• ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ: ТРИТЕ ИМЕНА, ВЪЗРАСТ, УЧИЛИЩЕ, ТЕЛЕФОН;
• СРОК И МЯСТО ЗА ПРЕДАВАНЕ: ДО 17 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

В СТАЯ 316 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ТВОРБИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ИЗЛОЖБА, ОТКРИТА НА 28.02.2020 Г. ОТ 17:00 Ч. В ТИЦ.

НАЙ-ОРИГИНАЛНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ЗА УЧАСТИЕ
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ „ПИЖО И ПЕНДА“
В ГРАД ПЕРНИК.
Конкурс за мартеница „ПИЖО И ПЕНДА“