ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА ПО ПОВОД 142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОЕВЕ КРАЙ ЕЛЕНА

                                                                                   

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА ПО ПОВОД 142 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОЕВЕ КРАЙ ЕЛЕНА