На вниманието на занаятчиите и търговците на открито! Съобщение във връзка с предстоящия Празник на еленския бут (15 - 17 ноември 2019)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с предстоящия VІII-ми Празник на еленския бут, община Елена уведомява желаещите да ползват общински терени с цел търговия със занаятчийска продукция, произведения на изкуството, промишлени и хранителни стоки, за следното:

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ще се приемат в сградата на общинска администрация Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 123 или на електронна поща – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 17:30 часа на 04 ноември 2019 г. (понеделник). След получаване на одобрение, (лично или на посочения електронен адрес), дължимата сума следва да бъде внесена на касата в община Елена или преведена по банкова сметка IBAN: BG76 CECB 9790 8497 0020 02, BIC: CECBBGSF, Централна Кооперативна Банка АД, клон Велико Търново, офис Елена, код за вид плащане 448008 в срок до 13.11.2019 г. /сряда/. Подаването на заявление не гарантира автоматично възможността за ползване на терен - общинска собственост. Цената на квадратен метър площ се изчислява съгласно т. 6а от Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), а именно: до 100 кв.м. - по 5.00 лв./кв.м., а за всеки следващ кв.м. - по 3.00 лв./кв.м.

За продажба на хранителни продукти и напитки на открито, както и за други стоки и услуги, изискващи специален режим, заявителите следва да представят съответните разрешителни или други документи.

Поради ограничената търговска площ и засиления интерес към наемането й, с предимство при одобряването на заявленията ще се ползват местните търговци, както и производителите и занаятчиите, предлагащи собствена продукция (удостоверява се със съответния документ). Община Елена си запазва правото да откаже да одобри заявлението, в случай че счете предлаганите стоки и услуги за неподходящи, неестетични или несъответстващи на характера на празника, както и при недостиг на търговска площ.

Поради ограничената търговска площ следва да посочвате реално необходимите квадратни метри, както и това дали ще разполагате шатра.

Заявление