Конкурс за графична рисунка или колаж на тема "Будителите - Национална гордост"

ОБЩИНА ЕЛЕНА

ЦПЛР

обявяват

КОНКУРС

ЗА

ГРАФИЧНА РИСУНКА ИЛИ КОЛАЖ

НА ТЕМА

„БУДИТЕЛИТЕ – НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ“

РЕГЛАМЕНТ

·         Участие с до две творби,

изпълнени на лист А4 или 35/50 см;

·         Употреба на графични материали или снимков материал;

·         Информация за автора:

трите имена, години, училище, телефон;

·         Срок за предаване: до 29 октомври 2019 г.

·         Откриване на изложбата и награждаване:

31 октомври 2019 г., 16:30 часа, ТИЦ

 

Конкурс за графична рисунка или колаж на тема "Будителите - Национална гордост"