XIV СЪБОР НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ ОТ СЕВЕР И ЮГ НА БАЛКАНА

                                                                                                

XIV СЪБОР НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ ОТ СЕВЕР И ЮГ НА БАЛКАНА