XIX СЪБОР НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ЕЛЕНА

                                                                                

XIX СЪБОР НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ЕЛЕНА