• Скъпи приятели, ОТ 21.10.2021 г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО № РД-01-856/19.10.2021 г. И ЗАПОВЕД № 104/20.10.2021 г. НА ДИРЕКТОРА НА МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО гр. ЕЛЕНА ПОСЕЩЕНИЯТА…
  • На основание чл.116 от Закона за туризма и във връзка с разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/, община Елена Ви уведомява, че лицата,…

Mapsbanner 1