• На основание чл.116 от Закона за туризма и във връзка с разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/, община Елена Ви уведомява, че в…
  • ОБЩИНА ЕЛЕНА и ЦПЛР организират ДЕТСКА КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА С изработените сувенири и украшения ще бъде организиран Коледен базар, а получените средства ще бъдат предоставени на Център за настаняване от семеен…

Mapsbanner 1