Кампания „Шанс за нашите деца - антиспин и антидрога“

Община Елена
МКБППМН
РУ МВР град Елена
БМЧК

организират

кампания

„Шанс за нашите деца - антиспин и антидрога“

С участието на:
Пламен и Иво

8 септември (петък) 2017г. от 19:00 часа
пл. „Хр. Ботев”


Здравна кампания