Кампания „Шанс за нашите деца - антиспин и антидрога“

Община Елена МКБППМН РУ МВР град Елена БМЧК организират кампания „Шанс за нашите деца - антиспин и антидрога“ С участието на: Пламен и Иво 8 септември (петък) 2017г. от 19:00…

В Елена поставиха 20 контейнери за биоразградими отпадъци

       Oбщината в  Елена   разположи в града 20 контейнери за  разделно събиране на биоразградими отпадъци. Времето за поставянето им е избрано неслучайно. През есента около съдовете за смет се натрупват…